A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 259

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 259
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 266

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 266
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

EGAP | Tỉnh Hà Tĩnh

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 2

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 2
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 5

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 5
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 20

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 20
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 32

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 32
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Bí đao

Mã sản phẩm 0006040000000820
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 10/07/2018
Hạn sử dụng

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: expire_str

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 131

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 131
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Đóng gói 1 quả
Sản xuất theo quy trình

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 145

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 145
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Cơ sở sản xuất

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 149

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 149
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 149

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 149
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: description

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 153

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 153
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

  • Công việc 1 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 09-06-2018

    - Bí đao phát triển bình thường, sai quả

    - Ghi chép: Đặng Quốc Hải

  • Công việc 2 : Thu hoạch Xem chi tiết 15-06-2018

    - Thu hoạch bí đao và phân loại

    - Ghi chép: Đặng Quốc Hải

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 275

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 275
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Diện tích

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 280

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 280
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 280

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 280
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Người sản xuất

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 285

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 285
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Người ghi chép

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 289

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 289
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Địa chỉ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 293

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 293
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Cơ sở sản xuất

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 297

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 297
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 311

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 311
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Chứng chỉ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 315
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Diện tích

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 319

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 319
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Hiệu lực đến

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: province/product_detail.php

Line Number: 323

Backtrace:

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/views/province/product_detail.php
Line: 323
Function: _error_handler

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 40
Function: _ci_load

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 271
Function: view

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/application/controllers/Home_province.php
Line: 380
Function: base_product_detail

File: /home/egap/web/egap.vn/public_html/index.php
Line: 285
Function: require_once

Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm