Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX Hoàng Hà - Tượng Sơn

Hoàng Hà - xã Tượng sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

8.0

HTX Hương Trà

xã Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh

8.0

HTX Cẩm Bình

xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

8.0

HTX Cẩm Yên

xã Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

8.0

HTX Thượng Lộc

Xã Thường Lộc , Can Lộc, Hà Tĩnh

8.0

Cơ sở Hà Tĩnh

THạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh

8.0

Tổ HT lúa thôn Phú Minh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Tổ Hợp Tác Trồng Ổi Xã Kỳ Đồng

Thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Trung Tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN huyện Kỳ Anh

Thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Cơ sở trồng và chế biến chè hữu cơ Ông Văn Phong

Thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Dưa Lưới Kỳ Sơn

Thôn Sơn Bình 3, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Cơ sở chăn nuôi lợn hữu cơ huê hợp

Thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm

Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Tổ hợp tác cây ăn quả thôn Nam Sơn - xã Kỳ Trung

Thôn Nam Sơn, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Tổ hợp tác cây ăn quả thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây

Thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Thu Hằng

Thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Tổ hợp tác cây ăn quả Phúc Thành 1- Xã Kỳ Thượng

Thôn Phúc Thành 1, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Hộ kinh doanh Tâm Trí

thôn Trung Hải, xã Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂN SƠN

Thôn Tân Sơn, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

HTX thu mua và chế chiến thuỷ hải sản Phú Khương

Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thỉnh

Thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

8.0

Tổ hợp tác sản xuất lúa VietGap thôn Hoà Hợp xã Kỳ Vân

Thôn Hoà Hợp, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Thạch Hà, Hà Tĩnh
6.4
0 Bình luận
Thạch Hà, Hà Tĩnh
6.6
0 Bình luận
Thạch Hà, Hà Tĩnh
6.8
0 Bình luận
Thạch Hà, Hà Tĩnh
7.4
0 Bình luận
Thạch Hà, Hà Tĩnh
6.8
0 Bình luận
Kỳ Anh, Hà Tĩnh
6.9
0 Bình luận
Hương Khê, Hà Tĩnh
8.8
0 Bình luận
Kỳ Anh, Hà Tĩnh
6.7
0 Bình luận
Kỳ Anh, Hà Tĩnh
6.4
0 Bình luận
Kỳ Anh, Hà Tĩnh
6.8
0 Bình luận
Kỳ Anh, Hà Tĩnh
7.7
0 Bình luận
Kỳ Anh, Hà Tĩnh
6.6
0 Bình luận