Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX Hoàng Hà - Tượng Sơn

Hoàng Hà - xã Tượng sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

8.0

HTX Hương Trà

xã Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh

8.0

HTX Cẩm Bình

xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

8.0

HTX Cẩm Yên

xã Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

8.0

HTX Thượng Lộc

Xã Thường Lộc , Can Lộc, Hà Tĩnh

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Thạch Hà, Hà Tĩnh
6.5
0 Bình luận
Thạch Hà, Hà Tĩnh
6.5
0 Bình luận
Thạch Hà, Hà Tĩnh
7.7
0 Bình luận
Thạch Hà, Hà Tĩnh
6.9
0 Bình luận
Thạch Hà, Hà Tĩnh
8.6
0 Bình luận
Hương Khê, Hà Tĩnh
6.7
0 Bình luận