Lúa Bắc Hương 9

  • Ngành hàng
  • Loại sản phẩm
Mã sản phẩm 0003010000001255
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 09/09/2018
Hạn sử dụng
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình
Cơ sở sản xuất
Thông tin truy xuất
Lô sản xuất
Diện tích
Người sản xuất
Người ghi chép
Địa chỉ
Cơ sở sản xuất
Quốc gia Việt Nam
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm